મારી મા…!


” મારી મા મારા માટે મહિલા નહિ પરંતુ મહિમા છે. “

જનની, માતૃભૂમિ અને માતૃબોલીને કદાપિ ભૂલશો નહિ.”

Advertisements

2 responses to this post.

 1. શ્રી કિશોરભાઈ,

  માં, માતૃભૂમિ અને માતૃભાષા આ ત્રણની જોડ ના મળે

  Like

  Reply

 2. Posted by chandravadan on 08/10/2011 at 11:16 pm

  Kishorbhai,
  Today I scrolled down from the RECENT New Post to this FIRST Post.
  I saw so may Posts with nice Pictures.
  And as I read this Post on MOTHER, I have these words>>>>>

  મા તે મા !

  જ્ન્મ આપનાર એ “જનની” મા !

  પોસણદેનાર એ “ધરતી”મા !

  બોલીથી પહેચાણ આપનાર એ ભાષારૂપી મા !

  ત્રણેને ચંદ્રના વંદન !

  ,,…..ચંદ્રવદન
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  It was my pleasure visiting this Blog & reading the Published Posts.
  Wonderful work along with you performing your DUTIES as a Teacher in the School.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s