સૂરજને અજવાળુ…!


સૂરજને અજવાળુ

પાંખુ લાગ્યું તેથી

તેણે કોડિયું સળગાવ્યું…!

Advertisements

2 responses to this post.

 1. શ્રી કિશોરભાઈ,

  વાહ રે વાહ, સૂરજનું અજવાળું ઝાખું એટલે કોડિયું

  Like

  Reply

 2. Posted by chandravadan on 27/11/2011 at 7:13 am

  Suraj Ajvale Kodiyu Sadgyu….Wah !
  CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s