છોડમાં જય રણછોડ…!


છોડમાં જય રણછોડ…!

કરો વૃક્ષ વાવવાનો સંક્લ્પ,
એનો બીજો ન કોઇ વિક્લ્પ…છોડમાં જય રણછોડ…!

જાગ રે માનવી જાગ,
સરકાર કરે પ્રયત્ન અથાગ…છોડમાં જય રણછોડ…!

અમુલ્ય વૃક્ષો છે. સાગ,
બનાવશે જીવનને બાગ…છોડમાં જય રણછોડ…!

વૃક્ષોની લાવો જન જાગૃતિ,
આપણે છે. વૃક્ષોની પ્રતિકૃતિ…છોડમાં જય રણછોડ…!

ન થવા દેશે ક્દી પતન,
ઉગાડો વૃક્ષો સૌના વતન…છોડમાં જય રણછોડ…!

વૃક્ષોનું ન કરો છેદન,
થશે પર્યાવરણનું નિકંદન…છોડમાં જય રણછોડ…!

એ તો છે. કુદરતની દેન,
તેથી જ તો છે. વૃક્ષો સાચા ફ્રેન્ડ…છોડમાં જય રણછોડ…!

વૃક્ષો છે. આભુષણ,
દૂર કરે છે. પ્રદુષણ…છોડમાં જય રણછોડ…!

સિમેન્ટના જંગલો છોડો,
વૃક્ષોમાં તો છે. રણછોડ…છોડમાં જય રણછોડ…!

Advertisements

One response to this post.

 1. આદરણીય ડૉ.કિશોરભાઈ,

  પૂ.પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી એ આ સ્લોગન/સૂત્ર તેમની હયાતી દરમ્યાન આપેલ, છોડમાં રણછોડ… અને ઉચ્ચ ભાવનાઓ સાથે ગામો ગામ નાના નાના ઉપવનો ખડા કરવા કોશીશ પણ કરેલ, અને આજે પણ તે ઉપવન છે… પર્યાવરણ એ આપણા જીવન નું એક અભીન અંગ છે અને વૃક્ષ એ જીવો માટે નું એક જીવન પણ છે..

  ખૂબજ સુંદર રચના .. !

  ધન્યવાદ !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s