માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!


માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

આપે મોકલી ફિસ,

પાછળ પાડે ચીસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

જો લાગે તમને ક્દી રીસ,

તો કરશો મને મિસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

મેં કહ્યું મળે એક ડિસ,

તો લઉ એક પીસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

સાગરને ઠપકો આપીશ,

મને કહે પછી તને મળીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

જો મારુ કહેલું માનીશ,

તો મોતીના ભંડાર લાવીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

છોડી દે ઉપર લખેલ ડિસ ને પીસ,

નહિ તો તને કરી દઈશ ડિસમિસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

મેસેજ હશે તો લખીશ,

પછી જ હું તો જંપીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

કિશોરે કહ્યું તું નથી લાવારિસ,

તે હું આ જગતને કહીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…! 

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

2 responses to this post.

 1. આદરણીય ડો. કિશોરભાઈ,

  રચના માં એક કડી ની લાઈન ખૂબ ગમી કે …માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

  બસ, વર્તમાન જીવો…

  Like

  Reply

 2. Posted by chandravadan on 09/11/2011 at 1:22 am

  કિશોરે કહ્યું તું નથી લાવારિસ,

  તે હું આ જગતને કહીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

  ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
  MachhaliNi Vaat..
  Yaad Ave Chhe Mari Varta of SAROVARNA HANSALA SAATHE BATAKO & MACHHALIO.
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s