મારા ગયા પછી…!


મારા ગયા પછી…!

બધે ચર્ચા થઈ રહી છે,
મારા ગયા પછી

ચર્ચાનો વિષય બન્યો છું,
મારા ગયા પછી

ફરિયાદ મુકી ગયો છું,
મારા ગયા પછી

યાદ ફરિયાદ બની ગઈ,
મારા ગયા પછી

સમયના ચક્રો ચાલ્યા ગયા,
મારા ગયા પછી

એજ ગતિએ પ્રગતિ થઈ,
મારા ગયા પછી

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

 

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by dr ashok jagani on 15/12/2009 at 9:59 am

    kishorbhai ghani sari website chhe ,hu internet par ghanu gujarati shitya vanchhu chhu. ema tamaro umero thayo, amara mitro usa ma besine pan gujarati sahityanu promotion kare chhe, dr dhaval shah http://www.layastaro.com

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s