છત્રી ઓઢીને ઉભો હતો…!


મારે  પલળવું  હતું

શબ્દના વરસાદમાં

પરંતુ   હું   છત્રી  ઓઢીને

ઉભો   હતો…!

ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ. એન. ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

Advertisements

4 responses to this post.

 1. જ્યારે મનુષ્ય જીવનમાં કોઈને કોઈ છત્રી ઓઢીને ઊભા રહે છે ત્યારે ઘણુજ ગુમાવવું પણ પડતું હોઈ છે કારણ છત્રી ક્યા પ્રકારની છે તે જ અતિ મહત્વનું છે, કોઈ કામ, કોર્ધ, લોભ , મોહ , પૂર્વાગ્રહ ઈત્યાદી છત્રીઓ લઈને ફરતા હોઈ છે, જે કશું પામી શકતો નથી…
  માર્મિક વાત.. ખ્યાલ નથી કે તમે ક્યા વિચાર સાથે રચના લખી છે…

  Like

  Reply

 2. સિધો સંપર્ક હોય તેનો લાભ જ અલગ. મજા પણ આવે કે થાપટોય લાગે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

  Reply

 3. જ્ઞાનના વરસાદમાં પળળવું તો સૌ કોઇને હોય છે. પણ અહમની છત્રી તેને આડી આવે છે

  Like

  Reply

 4. માનનીય શ્રી કિશોરભાઈ.

  વાહ ભાઈ વાહ ખુબ સરસ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s