ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!


ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક,
જવાબ આવે તો ગુડલક,
ન આવે તો બેડલક…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

વાત કહું તમને ખાસ,
મધ્યકને કહેવાય સરેરાશ,
થઇને હવે બધાને હાશ…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

છોડી દઉં પ્રસાર,
પણ કેમ થાઉં પસાર,
આવે છે. એવો અણસાર…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

પ્ર.વિ.ને હોય વર્ગમૂળ,
ત્રિજીયાથી વધે વર્તુળ,
વિસ્તારથી વધે મિત્ર વર્તુળ…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

વિધિએ લખ્યા લેખ,
તેથી દોરીએ આલેખ,
એજ અમારો મુદ્રાલેખ…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

ચિત્રકુટની ચિત્રાકૃતિ,
હોય એક સ્તંભાકૃતિ,
લાગે જાણે મુખાકૃતિ…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

રચયિતા ઃ ડો. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાલા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

Advertisements

One response to this post.

 1. શ્રી કિશોરભાઈ,

  વિધિએ લખ્યા લેખ,
  તેથી દોરીએ આલેખ,
  એજ અમારો મુદ્રાલેખ…ચાલો આંકડાની કવિતાએ…!

  સુંદર શબ્દો સજાવ્યા છે.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s