કન્યા કેળવણી…!


કન્યા કેળવણી એક ફૂલ છે,

સર્વે સમસ્યઓનું મૂળ છે,

જે એ ન સમજે એ મોટી ભૂલ છે.

રચયિતા ઃ ડો.કિશોરભાઇ મોહનભાઇ પટેલ

આઇ.એન.ટેકરાવાલા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Note : Visit 2 My Website: http://www.drkishorpatel.org

Advertisements

4 responses to this post.

 1. કન્યા કેળવણી એક ફૂલ છે,

  સર્વે સમસ્યઓનું મૂળ છે,

  જે એ ન સમજે એ મોટી ભૂલ છે
  saras kishorebhai

  Like

  Reply

 2. Dear sir

  Thanx

  Kishorbhai M. patel

  Like

  Reply

 3. knya kelavni mate sahiya ro pyas kariye

  Like

  Reply

 4. શ્રી કિશોરભાઈ,

  કન્યા કેળવણી થકી સમાજનો ઉદ્ધાર

  સુંદર શબ્દો સજાવ્યા છે.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s