બને મહામાનવ…!


આકાશના વિસ્તારને પામી શકે

જો આ સાંકડા મનના માનવીઓ

માનવ મટી બને મહામાનવ…!

રચયિતા ઃ ડો. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાલા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

Advertisements

5 responses to this post.

 1. વાહ ! ખુબ જ સરસ સાહેબ

  Like

  Reply

 2. Very nice

  Like

  Reply

 3. KHUBAJ SUNDER

  Like

  Reply

 4. Dear Sir

  Thanx For Motivation

  Dr. K.M.Patel

  Like

  Reply

 5. માનનીય કિશોરભાઈ,

  સરસ શબ્દાંકન ..વાહ સાહેબ વાહ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s