ગામનો ગલગોટો…!


શબ્દ છે, મારો પડછાયો

શબ્દના શિખરો સર કરતો

હું અડાજણ ગામનો ગલગોટો…!

રચયિતા ઃ ડો. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાલા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯


Advertisements

2 responses to this post.

 1. શબ્દ છે, મારો પડછાયો

  શબ્દના શિખરો સર કરતો

  હું લોચા વાળા શહેરનો ગલગોટો…!

  Like

  Reply

 2. માનનીય કિશોરભાઈ,

  સરસ શબ્દાંકન

  માસા, અડાજણ અને સુરત તેમજ શિક્ષણનો ગલગોટો

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s