ઝાકળ…!


શબ્દના મોતી ઝળહળ

ઝળહળ શબ્દ સવારે

બને છે, ઝાકળ…!

રચયિતા ઃ ડો. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાલા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

Advertisements

One response to this post.

 1. માનનીય કિશોરભાઈ,

  શબ્દના મોતી ઝળહળ

  ઝળહળ શબ્દ સવારે

  બને છે, ઝાકળ…!

  સરસ શબ્દાંકન ..વાહ સાહેબ વાહ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s