અતિથિ…!


!!…અતિથિ…!!કાગડો કાકા કરી
કહી ગયો કે હવે
કોઈ અતિથિઆવનાર નથી…!


ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત

Advertisements

2 responses to this post.

  1. માનનીય કિશોરભાઈ,

    ના અમે આવવાના છીએ. અતિથી થવા .

    સરસ શબ્દાંકન ..વાહ સાહેબ વાહ

    Like

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s