ઉન્નતિનાં ચાર ચરણ…!


ઉન્નતિનાં ચાર ચરણ…!


1. સમજદારી

2. ઈમાનદારી

3. જવાબદારી

4. બહાદુરી

એ ચાર વિભૂતિઓ એવી છે,

જેનો સદુ૫યોગ અને સુનિયોજન

કરીને દરેક વ્યક્તિ પ્રગતિની દિશામાં

આગળ વધતો રહી શકે છે.

સૌજન્યતા ઃ પં.શ્રી. રામ શર્મા આચાર્ય

સંકલન ઃ ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Parshottam Kotadia on 02/01/2010 at 3:41 am

  We struggle about with all our problems and frustrations, never realizing that all we have to do is…to look up!

  * SORROW looks back
  * WORRY looks around, but
  * HOPE looks up, and
  * FAITH (i.e., belief in positive future) looks ahead!
  thank you…

  Like

  Reply

 2. Posted by smeet on 02/01/2010 at 10:17 am

  we all have to follow these four words in future..
  first of all i will follow these for words…. thanks for inspiration.

  Like

  Reply

 3. માનનીય કિશોરભાઈ,

  સરસ ચરણ દર્શાવ્યા છે

  .સરસ શબ્દાંકન ..વાહ સાહેબ વાહ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s