!!…માધવને મળવાનું સ્થાન…!!


માધવને મળવાનું સ્થાન…!

જ્યાં જ્યાં લીલું પાન,

ત્યાં ત્યાં તે માધવનું ગાન,

તે જ માધવને મળવાનું સ્થાન…!

ઃઃ હરિન્દ્ર દવે ઃઃ

સંકલન ઃ ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

4 responses to this post.

 1. સાહેબ,આપે તો નાની નાની રચનાઓમાં ઘણી મોટી વાતો કહી દિધી છે..શ્રી હરીન્દ્ર દવેની રચના પણ ખુબ જ સારી

  Like

  Reply

 2. Posted by varsha on 10/01/2010 at 10:39 pm

  oh bahu sara,vaah,vaah……. ghanu badhu jaanava shikhva male che

  khub khub aabhaar

  Like

  Reply

 3. Posted by chandravadan on 20/11/2013 at 1:19 am

  THODA SHABDO…But, SO DEEP MESSAGE.
  Liked the Post !
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo..See you son !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s