મારે ને વૃક્ષોને કેટલો સંબંધ?


મારે ને વૃક્ષોને કેટલો સંબંધ?

મારી એક દળદાર

નવલકથા છાપવામાં કેટલા

વૃક્ષોને છેદાવું પડ્યું હશે?

ઃઃ ભગવતીકુમાર શર્મા ઃઃ

સંકલન ઃ ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by nath on 06/01/2010 at 10:54 pm

  parakana sukh, labh, mate bhog aapava taeyar .
  aej che manav ne vushno soneri sacho sahakar.

  Like

  Reply

 2. Posted by Lalji Sir on 09/01/2010 at 9:38 am

  WE REALLY APPRECIATE . ‘ MAN MAGE MORE’

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s