!!..વૃક્ષો તો ભગવાન શંકરના સ્વરુપો છે..!!


!!..વૃક્ષો તો ભગવાન શંકરના સ્વરુપો છે..!!વૃક્ષો તો ભગવાન શંકરના સ્વરુપો છે,

તે ઝેરી વાયુઓ પીએ છે,

અને

પ્રાણવાયુરુપી અમૃત આપે છે,

પથ્થરના ઘા ઝીલે છે,

અને

મીઠા અમૃત ફળ આપે છે,

વૃક્ષો તો આપણાં સફાઈ કામદાર છે.


ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

2 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,
  વૃક્ષનું જતન એજ માનવ જીવન
  વૃક્ષો દ્વારા પૃથ્વીનું રક્ષણ થાય છે. માનવ જીવનને ફળ,ફૂલ, ઇંધણ એમ ઘણું આપે છે

  Like

  Reply

 2. આદરણીય ડૉ, કિશોરભાઈ,

  જ્ન્મ્ થી મરણ સુધીના કાર્યકાળમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપે વૃક્ષની આપણે ખપત/ જરૂરીયાત રહી જ છે, અને તે કોઈપણ સ્વરૂપે આપના જીવન માટે આશીર્વાદરૂપ છે. જે જીવ સૃષ્ટિ માટે અનિવાર્ય છે…

  સુંદર વાત !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s