!!!…માતા બાળકને જ્યારે પણ ઉપાડે છે ત્યારે…!!!


!!!…માતા બાળકને જ્યારે પણ ઉપાડે છે ત્યારે…!!!

માતા બાળકને જ્યારે પણ ઉપાડે છે ત્યારે

બાળક એના ડાબા હાથ પરજ હોય છે.

કારણકે શરીરમાં હ્દય ડાબી જ હોય છે.ને?

પરંતુ જો એજ બાળક્ને પિતા જયારે ઉપાડે છે,

ત્યારે બાળક્ને એના જમણાં હાથ પરજ હોય છે.

કારણ કે ડાબી બાજુ તો ખમીશનું ખિસુ હોય છે.

કે જેમાં રુપિયા ભરેલા હોય છે.

સ્ત્રી ચિત્તને લાગણીમાં રસ છે, જયારે પુરુષ ચિત્તને પદાર્થમાં રસ છે.

આપણે આમાં ક્યાં? જો કે કેટલાક અપવાદો  હોય શકે…!

હિ…હિ…હિ..હા..હા..

( પિતાજીઓને વિનતિ કે ખોટુ લગાડશો નહિ, માતા એ માતા છે.)

ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Atyyant sundar….aapnu lakhan aneru chhe ..

  Like

  Reply

 2. મા એ મા બીજા વડના વા…માની જગ્યા કોઈ લઈ શકે ખરું?

  સાઈટ સુંદર બનાવી છે..શુભેચ્છા..

  Like

  Reply

 3. Posted by D.L.MODHA on 27/02/2010 at 6:17 pm

  ADBHOT AVLOKAN APNU.

  Like

  Reply

 4. વાહ ! અત્યંત સુંદર રજુઆત

  Like

  Reply

 5. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,
  સરસ માતા અને પિતાના મનના ભાવોનું નિરીક્ષણ .

  Like

  Reply

 6. Posted by kirtesh patel on 30/05/2011 at 10:35 pm

  very nice

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s