Archive for May, 2010

!!!…speak in a soft way…!!!


!!!…speak in a soft way…!!!

Hard Word’s can’t touch any soft heart,

But soft word’s can touch any hard heart,

so, speak in a soft way.

The World will be Yours…!


Dr. Kishorbhai M. Patel

Smt. I.N.Tekrawala Higher Secondary School, Surat-9

Meaning of MORNING


The Actual Meaning of MORNING is

MORE + INING Means

1 More inings Given By God

To Play & Win, So

Have a Very Lovely Winning Good Morning….!

Dr. Kishorbhai M. Patel

I. N. Tekrawala Higher Secondary School, Rander road, Surat-9

!!!…Life is Like a Maths…!!!


!!!…Life is Like a Maths…!!!


Friends Ko Plus ( + ) Karo,

Dusman Kp Minus ( — ) Karo,

Khushiyo ko Multiply ( X ) Karo,

Gum Ko Devide ( / ) Karo,

Aur Life Ko Enjoy Karo….!

….aKnown….

Dr. Kishorbhai M. Patel

I.N.Tekrawala Higher Secondary School, Rander raod, Surat-9

!!!…એક વાત યાદ રાખજો…!!!


!!!…એક વાત યાદ રાખજો…!!!

દોસ્તો તમે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને અનુસરો,

તેનો વાંધો નથી, પણ એક વાત યાદ રાખજો,

કે સુરજ પણ જ્યારે જ્યારે વેસ્ટમાં ગયો છે,

ત્યારે હંમેશાં ડુબ્યો છે.

…..અજ્ઞાત…..

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯


!!!…ડગલે ને પગલે…!!!


!!!…ડગલે ને પગલે…!!!

અમારી ભુલને માફ કરતા રહેશો,

જીન્દગીમાં દોસ્તોની કમી પુરતા રેહજો,

કદાચ હું ના ચાલી શકું તમારી સાથે,

તો તમે ડગલે ને પગલે સાથ આપતા રેહજો…!!

….અજ્ઞાત….


ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,સુરત-૯