!!!…ગણિત મહારાણી…!!!


!!!…ગણિત મહારાણી…!!!

. ગણિત બધા વિષયોની મહારાણી છે…….ગણિતશાસ્ત્રી…..ગોસ

. ગણિતશાસ્ત્રી એટલે માનવીય વિચારધારાના ઉંચામાં ઉચા પગથિયે પહોંચેલો

માણસ. ગણિતશાસ્ત્રી…..હેવલોક એલિસ

. બુધ્ધિપૂર્વક દલીલ કરી શકે એવો ગણિતશાસ્ત્રી મને ભાગ્યેજ જોવા મળ્યો છે.

…..પ્લેટો…..

….સંકલન….

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

Advertisements

2 responses to this post.

 1. શ્રી કિશોરભાઈ
  સાચી વાતને એકદમ સરળ રીતે વર્ણવી છે.
  ગણિત બધા વિષયોની મહારાણી છે.

  Like

  Reply

 2. Mr. Kishorbhai I have also created a blog for the educational purpose, now let me join our ideas to share for the good future of the students. if you see my blog please suggest any thing ,you have idea

  my blog is http://ghpatel.blogspot.com

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s