!…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!


!…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

દિપાવાલિ આવી શમણાં સજાવી લઉં,
નૂતનવર્ષમાં નવા મિત્રો બનાવી લઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

વડીલોને વંદન કરી આશીર્વચનો કમાવી લઉં,
ભાઈચારાનો સંદેશ સૌને ફેલાવી દઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…! 

કુટુંબ કબીલા માટે બરફી પેંડા મંગાવી લઉં,
દાદા-દાદીને સંતાનરૂપી વ્યાજ બતાવી દઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

વડીલો પાસે “ચોપડા પૂજન” કરાવી લઉં,
બાળકો પાસે “ચોપડી પૂજન” કરાવી લઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

નવા વર્ષમાં આપણાંઓને અપનાવી લઉં,
મારા વિકારોને  હંમેશ માટે દફનાવી દઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં,
સૌ પર મિત્રરૂપી મારો હક જતાવી દઉં…કિશોર કહે મિત્રોને મેસેજ કરી સતાવી લઉં…!

 


ડૉ.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Visit My website : http://www.drkishorpatel.org

Advertisements

One response to this post.

  1. આદરણીય ડૉ. કિશોરભાઈ,

    ઉત્તમ ભાવના અને વિચાર સાથે નવા વર્ષના આગમનની તૈયારી કરી આપી આપે તો, સુંદર રચના !

    ધન્યવાદ !

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s