!!!…તું શાને મારે છે, તારા પગમાં કુહાડી…!!!


!!!…તું શાને મારે છે, તારા પગમાં કુહાડી…!!!

જળ રે બચાવ માનવ,જળ રે બચાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

પ્રદુષણ અટકાવ માનવ,પ્રદુષણ અટકાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

વ્યસનથી દુર રહે અને વ્યસન તું છોડાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

વૃક્ષો તું રોપાવ અને નિકંદન તું અટકાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

દીકરીઓને ભણાવ માનવ,દીકરીઓને ભણાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

કૌભાંડી નેતાઓને તું પાઠ ભણાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

ભારતનું માન-સન્માન વિશ્વમાં તું ફેલાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!

કિશોર કહે બાળદિને માનવને,બાળ મજુરી તું અટકાવ,

તું શાને મારે છે,તારા પગમાં કુહાડી…!


*****************************
ડો.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ

આઈ.ઍન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત્-૯

Advertisements

3 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,
  ખુબ સુંદર અભિયાન કાવ્ય દ્વારા સર્જીને સમાજને એક ન્યુનતમ સંદેશ આપ્યો છે.

  Like

  Reply

 2. Posted by NIL on 09/02/2011 at 3:10 am

  શ્રી કિશોરકાકા
  માનવ વૃક્ષ, જલ બચાવી શકતો નથી હવે તો હવાના પ્રદુષણ માં પડ્યો છે.

  Like

  Reply

 3. કિશોર કહે…
  સમાજને એક સુંદર સંદેશ આપ્યો છે.
  ડો.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ…Congratulation.

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s