વિદ્યાર્થી જીવન ઍટલે…સા…રે…ગ…મ…પ…દ…નિ…સા…!


10 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ખુબ જ સરસ લેખ..

  Like

  Reply

 2. આદરણીય ડૉ. કિશોરભાઈ,

  બાળકોમાં ધ્યેય પ્રાપ્તિ સાથે સમજણ આપતો ખૂબજ સુંદર લેખ છે. જે આપના જેવા ઉત્તમ ગુરુ દ્વારા જ થઇ શકે. ધન્યવાદ !

  Most teachers are well educated.
  Good teachers are intelligent.
  Great teachers are patient.
  Exceptional teachers are students
  themselves.

  Like

  Reply

 3. Posted by હસમુખપટેલ on 17/10/2011 at 9:15 pm

  નમસ્કાર કિશોરભાઇ
  સા..રે..ગ…મ…પ..ધ..નિ..શા… આ આઠ શબ્દો વડે વિદ્યાર્થિની ફરજ અને કર્તવ્ય

  વિષેની સરસ સમજ આપી વિદ્યાર્થિ આટલા શબ્દો જીવનમાં સાચી રીતે ઉતારે તો ક્યારે તેને નિષ્ફળતા જોવાનો સમય ન આવે

  Like

  Reply

 4. સંગીતની મધુરી સરગમ જેટલી જ મધુર, જીવનની ઉચ્ચ કારકિદી ઘડાય માટે આપે આલેખ દ્વારા સોનેરી શીખ ધરી દીધી. વાંચવા લાયક.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

  Reply

 5. Posted by chandravadan on 26/11/2011 at 9:28 am

  Sundar Post….guiding light to the Students !
  Dr. Chandravadan Mistry
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: