!…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!


!…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

નેતાઓના વચન હોય શરૂમાં ઍકવચન,

વધતા વધતા થાય બહુવચન રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

નેતાઓના વચન હોય લચીલા રે,

ભારતની ભોળી પ્રજા ભુલી જાયે રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

ભોળા છે.પણ ભોઠ નથી રે,

ઍનું ભાન કરાવવાનો સમય આવ્યો રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

ભણેલાને ભણાવે અભણ રે,

કવિતાથી ન ભણે તો પાઠ ભણાવો રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

ભૂતકાળમાં નેતા હાકલ કરતા તો,

ભેગા થઈ જતા નવયુવકો રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય રે,

ઍ પણ ઍક દિન હતો રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

બારખડી પ્રમાણે થાય કૌભાંડો રે,

દરેકની રીત-ભાત નોખી અનોખી રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

કિશોર કહે મતદારોને, કોઈ દિ’દેખાતા,

નેતાઓને ઓળખી કાઢો રે…નેતાઓના વચન હોય ઍકવચન…!

*********************************************

ડો. કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ

 

Advertisements

3 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ખરી વાત અને સો ટકાની સાચી વાત છે.

  નેતાઓ ચુતની પહેલા એક વચન અને જીત્યા પછી

  બહુ વચન બની જાય છે. કેમ કે પછી પુત્ર. સાળો,સાળી

  પત્ની ભાઈ, ભત્રીજા વહીવટમાં આવી જાય છે.

  ખુબ જ સરસ છે. ધન્યવાદ

  Like

  Reply

 2. આદરણીય ડૉ. કિશોરભાઈ,
  એક સમય એવો હતો કે રાજકારણમાં લાવા માટે વ્યક્તિને સમજાવવો પડતો કે ચાલ ભાઈ, અહીં સમાજ માટે આપણે કામ કરાવનું છે અને દેશ દાઝ માટે કામ કરવાનું છે, તો તું સહકાર આપ અને ચૂંટણી માં ઊભો રહે, જ્યારે આજે એક જબરદસ્ત પરિવર્તન આવી ગયું છે, જ્યાં સમજા ને અહીં પરંતુ પોતાના કુટુંબની દર્શ્તી અને પોતાની અંગત જિજીવિષા ને કેમ કરી સંતોષવી, ભૂખને કેમ કરીને મારાદ્વી તેના માટે હોડ લાગી છે..

  સુંદર રચના\

  ધન્યવાદ !

  Like

  Reply

 3. Posted by HAKUBHAI KARMATIYA on 05/04/2014 at 11:26 am

  good

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s