!!!…સમયને સરનામું નથી…!!!


!!!…સમયને સરનામું નથી…!!!

સમયને સરનામું નથી,

ગમે ત્યારે કોઈનો સમય આવે છે…સમયને સરનામું નથી…!

સમય પર કાબુ નથી,

સમયને સાચવવાનો હોય છે…સમયને સરનામું નથી…!

કહે છે,સમય મળતો નથી,

સમય છે,પણ સુઝ નથી…સમયને સરનામું નથી…!

સમયને નિયમ અને સંયમ છે,

માનવે સમયમાં સંયમી બનવાનું છે…સમયને સરનામું નથી…!

સમયને સુદર્શનચક્ર છે,

તેની પાંખોથી ઉડી જશે…સમયને સરનામું નથી…!

સમયનો પડછાયો નથી,

તેને કદાપિ પકડી શકાતો નથી…સમયને સરનામું નથી…!

સમય સર્વ શક્તિમાન છે,

સાચવી લે તું માનવ…સમયને સરનામું નથી…!

કિશોર કહે સમય ઍજ ભગવાન છે,

પછી મળવાનો નથી સમય…સમયને સરનામું નથી…!


ડૉ.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

 

 

Advertisements

3 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  સમય ને સાચવવાનો હોય છે. ખુબ જ ક્યાં કહી.

  સમય મારો સાધજે વા’લા , કરું હું કાલાવાલા .

  ધન્યવાદ.

  Like

  Reply

 2. સમય ના સીમા , પણ સૌને બાંધે એની સીમા
  વહી જાયે પળ પળ, ના લેવા કે દેવા
  ………………..
  સમયનો મહિમા આપે સુંદર રીતે ઝિલ્યો છે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

  Reply

 3. આદરણીય ડૉ.કિશોરભાઈ,

  સમયના વ્હાણા વીતી ગયા બાદ તે પરત મેળવી શકાતા નથી, જીવનમાં જેની આપણને કિંમત નથી તેની સમજણ ખૂબજ સુંદર રીતે રચના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલ છે…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s