!!!…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!


!!!…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

મારે મન વૃક્ષો મહિમા નહિ,

પરંતુ મારા માત્-પિતા રે લોલ…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

વૃક્ષોમાં તો પ્રભુનો વાસ રે,

જગમાં ફેલાવે સુવાસ રે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

વૃક્ષો તો નીચા નમીને આપે ફળ રે,

સૌ આરોગે મીઠા અમૃતરસ રે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

વૃક્ષોથી થાય ધરતીનો શણગાર રે,

માનવજાતને થાય શાન્તિનો અહેસાસરે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

વૃક્ષો સમા સખા નહિ જડે રે લોલ,

વૃક્ષોની માયા અપરંપાર રે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

તડકો વેઠીને આપે છાંયડો રે લોલ,

વટેમાર્ગુ કરે વિરામ રે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!

કિશોર કહે આ જીવન સંસારને,

વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…વૃક્ષોનો મહિમા અપરંપાર છે…!!!


++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ડો.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ

આઈ.ઍન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત્-૯

 

 

 

 

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by dineshtilva on 10/12/2010 at 9:53 am

  કિશોરભાઈ, નમસ્કાર
  આપની પાસે “પીપળા ઝાડ” નું કોઈ ગીત કે કાવ્ય, વાર્તા ખરી કે? મને મેઈલ કરજો…

  Like

  Reply

 2. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ખુબ જ કાવ્ય માં વૃક્ષનો મહિમા સમજાવ્યો છે.

  ધન્યવાદ….પર્યાવરણ ઉપયોગી છે.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s