!…હે આંકડાશાસ્ત્રના રાજા…!


!…હે આંકડાશાસ્ત્રના રાજા…!

હે… સરેરાશોના રાજા,

એ તો છે, મધ્યક

પરંતુ ખુલ્લા છેડાવાળા (2)

આવૃતિ વિતરણ માટે

બાદશાહ છે, મધ્યસ્થ…!

 

હે… પ્રસારમાનના રાજા,

એ તો છે, પ્રમાણિત વિચલન (2)

પરંતુ ખુલ્લા છેડાવાળા

આવૃતિ વિતરણ માટે

બાદશાહ છે, ચતુર્થક વિચલન…!

 

હે… વિષમતાંકના રાજા,

એ તો છે, કાર્લપિયર્સન

પરંતુ ખુલ્લા છેડાવાળા (2)

આવૃતિ વિતરણ માટે

બાદશાહ છે, બાઉલી…!

***********************


ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત

 

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Ramesh Patel on 08/12/2010 at 12:09 am

  વાહ! આપના શિક્ષક કૌશલ્ય ને રાજાશાહી ઠાઠે કવનમાં ઢાળ્યું ..સમજાવો ઉદાહરણથી થોડીક વાત તો ઓર મજા ખીલે. સ્ત્યુત્ય કામ માટે આપને અભિનંદન.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  ક્ષણક્ષણના સંધાન …રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  -Pl find time to visit my site and leave a comment

  સ્વરચિત અને ગમતીલી ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ
  http://nabhakashdeep.wordpress.com/

  With regards
  Ramesh Patel

  Like

  Reply

 2. wah…

  khub saras

  Like

  Reply

 3. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ખુબ જ સરસ છે. જો કે સમજ ઓછી પડે છે.

  આપ ઉચ્ચ માધ્યમિકના એક પ્રબળ સ્તમ્ભ છો.

  પણ કાવ્યાનુવાદ સરસ છે. અભિનંદન.

  Like

  Reply

 4. કાવ્યમાં આપની સમજાવવાની રીત પસંદ આવી, પરંતુ શું કહેવા માંગો છો તે ના સમજાયું. હોઈ શકે કે આભંતર અમે અમારાં સમયમાં ભણેલા નથી તે કારણ પણ !

  રચના પસંદ આવી.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s