હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!!!


હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!!!

ગરીબી-બેકારી વધે છે, દુનિયામાં આજે,

નથી મળતું લોકોને, કામકાજ આજે…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

અંશ્રધ્ધાળુ માને છે.ગરીબીને કર્મનું ફળ,

ગરીબી નથી,ગયા જન્મનું કર્મફળ…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

ભ્રષ્ટાચારી-દગાબાજની દુનિયામાં આજ,

શિક્ષણવિદો આપો, સમસ્યાનો કોઈ ઈલાજ…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

દેશનો ચોથો ભાગ મરે ભુખમરામાં,

હવે તો ખમ્મા-ખમ્મા કરો, મારા રામ…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

અહમ અને વહેમની આ દુનિયામાં આજે,

ટી.વી.નું રિમોટ ગયું બાળકોના હાથમાં…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

સંસ્કાર-સંસ્કૃતિની કવિતા ભણાવવામાં,

જીવનના પાઠો, ભણાવવાના ગયા રહી…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

કિશોર કહે, હજુ પણ નથી ગયા દિ’,

તું ફુલાય જવાને બદલે, ફેલાય જા…હે…! માનવ તું શાને ફૂલાય છે…!

***************************************************

ડૉ.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ

ગુજરાત, સુરત-૯

Advertisements

3 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  માનવ સ્વભાવ અહમ છોડી શકતો નથી. માટે ફુલાય છે

  ખુબ જ સરસ

  Like

  Reply

 2. આદરણીય ડૉ.કિશોરભાઈ,

  ખૂબજ માર્મિક ભાવ સાથેની સુંદર શીખ આપીએ છે રચના દ્વારા!

  ધન્યવાદ !

  Like

  Reply

 3. Dear Shri. Kishorebhai,

  No doubt V enjoy your humurous collection and wish U will keep up. Thanks.

  kaushikbhai

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s