!…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!


!…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!


રોજ રોજ લખીઍ રોજમેળ,

તોય ન થયો મનમેળ રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

ખાતા કર્યા ઉધાર-જમા,

તોય ન મળી બાકી રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

બાબત જે લખવામાં,

કોઈ કસર ના છોડી રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

કાચો નફો શોધવામાં,

રહી ગયો આખર સ્ટોક રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

જેમ તેમ શોધ્યો ચોખ્ખો નફો,

મળેલ ડિવિડંડ નોંધવાનું રહી ગયું રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

હવાલા નાંખીને આપી અસરો,

તોય ન મળ્યુ પાકુ સરવૈયુ રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

પાકુ સરવૈયું ઍ ખાતુ નથી,

ઍ તો છે ઍક પત્રક રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

ધંધામાં ઘાલખાધ ખાય ખાયને,

કાપ્યો ઘસારો પાઘડી પહેરીને રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

દેશીનામાના ૮ સળ પાડી,

થાક્યો હવે આ કિશોર રે…ક્યા નામે લખવી આમનોંધ…!

********************************************

ડૉ.કિશોરભાઈ ઍમ.પટેલ

આઈ.ઍન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯


Advertisements

5 responses to this post.

 1. sundar…welcome to gujarati blog world..

  Like

  Reply

 2. sundar…welcome to gujarati blog world..
  +1

  Like

  Reply

 3. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  બસ શિક્ષણ સેવા ને સહકારના નામે લખશો

  લાખ લાખ અભિનંદન. આશીર્વાદ સહ ગોવિદ પટેલ ( સ્વપ્ન જેસરવાકર )

  Like

  Reply

 4. Posted by Alpesh Patel on 08/09/2014 at 4:37 pm

  Nice Poem Sir…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s