!…ખાસ દિવસના ખાસ હાઈકુઓ…!


!…ખાસ દિવસના ખાસ હાઈકુઓ…!

***************************

જીવન છે, લીલુછમ

પરમાર્થે જીવન જીવી

બનાવો જીવનને નંદનવન

***************************

મોંઘેરી દોલત છે,પુસ્તક

પુસ્તકની બારીએથી

જોઉં છું,વિશ્વ આખું નજદીક

***************************

આકાશના વિસ્તારને

પામી શકે જો આ

સાંકળા મનના માનવીઓ

માનવ

વ્યક્તિ મટી બને મહામાનવ

*********************************

આગ્યાના અજવાળે

ચઢતો રહું છું સોપાનો

એક પછી એક શબ્દોના

************************************

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત

Plz. Visit My website : http://www.drkishorpatel.org


 

 

 

 

Advertisements

One response to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  આકાશના વિસ્તારને

  પામી શકે જો આ

  સાંકળા મનના માનવીઓ

  માનવ

  વ્યક્તિ મટી બને મહા માનવ

  યાદગાર દિવસના યાદગાર હાઇકુ

  સરસ . ધન્યવાદ…..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s