નવા વર્ષની અનેક શુભકામનાઓ


Advertisements

2 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ૨૦૧૧ ના વર્ષાગમને શુભ કામના.

  શિક્ષણ સરોવર નવી ઉચાઈને પામી સાહિત્યના એવરેસ્ટ પર બિરાજે

  એવી અંતરની અભિલાષા સાથે અંતરના આશીર્વાદ

  આપનો બ્લોગ ખુબ ઉચે આકાશમાં વિહરતો, લહેરાતો અને વિકસતો

  રહે એવી શુભ કામના.

  Like

  Reply

 2. Posted by chandravadan on 30/08/2011 at 3:07 am

  The New Year of 2011 had many months passed…..in a few months it will be over & the New Year of 2012 will begin.
  This will go on…& on….
  But…one must think not only of the New Year’s Day but all the year around.
  Any step taken to assist the needy? Any step to reav the Divine ?….If any of you step suggest the answer to be “yes” then you are in the right direction.
  All the Best Always !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Kishorbhai…. Thanks for reading some “old” posts on Chandrapukar !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s