!…ક્યા નામે પહોંચવું મુકામ…!


!…ક્યા નામે પહોંચવું મુકામ…!

બજેટરેખા તારા હજારો નામ,

કયા નામે પહોંચવું મુકામ…!


કોઈ તને કહે તકરેખા,

તો કોઈ તને કહે કિંમતરેખા,

કયા નામે પહોંચવું મુકામ…!

 

સીમાંત અવેજીના દરને,

વસ્તુના અવેજીકરણનો દર કહેવાય,

કયા નામે પહોંચવું મુકામ…!


તો કોઈ તને કહે,

અવેજીના વૈયક્તિક દર,

કયા નામે પહોંચવું મુકામ…!


તટ્સ્થરેખાને તો કહેવાય,

સમતૃપ્તિની રેખા,

કયા નામે પહોંચવું મુકામ…!

—————————————————————

નોઁધ ઃ અર્થશાસ્ત્ર વિષય પર રચના છે.

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

 

6 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ
  વાહ રે વાહ સાહેબ , શું બજેટ ( અંદાજ પત્ર ) પર કાવ્ય રચ્યું છે
  અફલાતુન….. અનોખું, અભિનંદન.

  Like

  Reply

 2. સરસ , સુંદર , ધન્યાદ
  મજુરી, ગરીબી , નાં ,નામે ,ન પહોચાય મુકામ ,
  હિમત ને રાખો હાથ ,છોડો સર્વ ,બીક નો નિશાન
  ઘસો પરિશ્રમ નાં પાષાણ ને,જરૂર મળશે મુકામ

  Like

  Reply

 3. good. i liked this poem.

  Like

  Reply

 4. Posted by CHANDR on 08/02/2011 at 12:46 pm

  બજેટની માહિતી આપતું કાવ્ય.

  કાવ્ય સરસ છે.

  Like

  Reply

 5. Posted by NISHI on 09/02/2011 at 2:16 am

  શ્રી કિશોરભાઈ,
  બજેટની રામાયણ મન મુઝવે છે.
  ખિસ્સા ખાલી કરાવે છે.

  Like

  Reply

 6. Posted by HASMUKH on 16/02/2011 at 12:19 pm

  આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  ખુબ જ સરસ.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: