!!!…પ્રેમની આધારશિલા…!!!


!!!…પ્રેમની આધારશિલા…!!!

પ્રેમનો કોઈ પ્રકાર નથી,

પ્રેમનો કોઈ આકાર નથી.

 

પ્રેમને સાકાર કરો તો,

પ્રભુનો કોઈ પ્રકાર નથી.

 

પ્રેમ કોઈ ગદ્ય કે પદ્ય નથી,

પ્રેમ એ તો વ્યાકરણ છે.

 

પ્રેમને કોઈ માપ નથી,

પ્રેમ અનંત-અમાપ છે.

 

પ્રેમને કોઈ સ્વાર્થ નથી,

પ્રેમ એ તો નિ:સ્વાર્થ છે.

 

પ્રેમ આંધળો હોય શકે,

પ્રેમ પાંગળો ન હોય શકે.

 

સાચો પ્રેમ તો પરવરદિગારની શાન છે,

કિશોર કહે I LOVE MY INDIA એજ મારી પહેચાન છે.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉમા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-9

Plz. Visit My Website :

http://www.drkishorpatel.org


Advertisements

2 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,

  સાચો પ્રેમ તો પરવરદિગારની શાન છે,

  કિશોર કહે I LOVE MY INDIA એજ મારી પહેચાન છે.

  પ્રેમની કોઈ ભાષા કે પરિભાષા કે માપ વજન હોતું નથી

  એતો અંતરના ઉમળકાથી પ્રગટ થાય અને અનુભવાય.

  સરસ કાવ્ય સર્જન ..બ્લોગ યાદીમાં ‘શિક્ષણ સરોવર’ ઉમેરાઈ ગયું છે.

  Like

  Reply

 2. ડૉ. કિશોરભાઈ,

  પ્રેમની કોઈ ભાષા નથી, પ્રેમ સાધના – પૂજા છે.

  મેરા ભારત મહાન !

  સરસ રચના !

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s