ધોરણ : 12 સામાન્યપ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે મુખ્ય વિષયો માટેના સંકલ્પો


Advertisements

4 responses to this post.

 1. આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ,
  સામાન્ય પ્વાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે બે નમું સુંદર માર્ગ દર્શિકા મૂકી છે.
  હવે પરદેશ પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે મુકો તો આ વિદ્યાર્થી પાસ થાય.
  ખુબ સુંદર અને આદર્શ વિચારસરણી

  Like

  Reply

 2. ડૉ. કિશોરભાઈ,

  વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમ માર્ગદર્શન આપવાની આપની સદા કોશીસ જોઈ. શિક્ષક અને ઘરના વડીલો તરફથી માવું જોઈતું માર્ગદર્શન આપના તરફથી બનેની ફરજ આપ નિભાવો છો. હાલ વડીલોને કે શિક્ષકને આ માટે સમય જ ક્યાં છે? સૌ પોતાના ઉપાર્જનમાં પડેલ છે, ત્યારે આપનું કાર્ય ઉત્તમ છે. જે વંદન ને પાત્ર છે.

  Like

  Reply

 3. Posted by chandravadan on 11/03/2011 at 1:05 am

  Read the Post.
  Nice Guidance to the Students !
  Keep it up !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Kishorbhai..
  Thanks for reading the Old Post..Hope to see you again for the New Post.

  Like

  Reply

 4. ડૉ. કિશોરભાઈ,
  ખૂબ જ અગત્યનું અને સમયસરનું કામ.
  ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક વિચાર એવો પણ આવે છે કે: આપણી વખતે આવું હોત તો!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s