માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!


માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

આપે મોકલી ફિસ,
પાછળ પાડે ચીસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

જો લાગે તમને ક્દી રીસ,
તો કરશો મને મિસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

મેં કહ્યું મળે એક ડિસ,
તો લઉ એક પીસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

સાગરને ઠપકો આપીશ,
મને કહે પછી તને મળીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

જો મારુ કહેલું માનીશ,
તો મોતીના ભંડાર લાવીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!


છોડી દે ઉપર લખેલ ડિસ ને પીસ,
નહિ તો તને કરી દઈશ ડિસમિસ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

મેસેજ હશે તો લખીશ,
પછી જ હું તો જંપીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

કિશોરે કહ્યું તું નથી લાવારિસ,
તે હું આ જગતને કહીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત-૯

4 responses to this post.

 1. શ્રી કિશોરભાઈ,

  મેસેજ હશે તો લખીશ,
  પછી જ હું તો જંપીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

  કિશોરે કહ્યું તું નથી લાવારિસ,
  તે હું આ જગતને કહીશ…માછલી કહે વાત ન કર પાછલી…!

  સરસ કિશોરભાઈ માછલીની વાતને કાવ્યમાં વર્ણવી છે.

  Like

  Reply

 2. ડૉ.કિશોરભાઈ,

  માછલી દ્વારા જોઇએ તો ખૂબજ સાસ સંદેશ આપેલ છે કે ભાઈ જીવન પ્રવાહમાં વહેતો જા, જે જીવનમાં ઘટી ગયું તે પાછલું ભૂલીને વહેતો જા.

  સરસ રચના !

  Like

  Reply

 3. Posted by kirtesh patel on 30/05/2011 at 10:39 pm

  very good keep it up

  Like

  Reply

 4. વડીલ શ્રી,
  કિશોરભાઇ,
  સરસ રચના !
  આપ શ્રી નો ખુબ આભાર,
  આપે મારા બ્લોગની મુલાકાત લીધી તે બદલ,
  એક અરજ કે જરુરી સુચન કરતાં રહેજો..
  ‘શ્યામ’ વઘાસીયા.
  http://ghanshyam69.wordpress.com

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: