!!!…ચાલો યારો મોહાલી…!!!


!!!…ચાલો યારો મોહાલી…!!!

ચાલો યારો મોહાલી

કરો પાક.ની ક્રિકેટમાં બેહાલી,

 

ફરી એક્વાર હિર બતાવ ઝાહિર

પાક.ને બતાવ તારૂ ખમીર,

 

શ્રી. ને સાથ લઈ ચાલો યારો

રંગત લાવશે આપણો પ્યારો,

 

સચીન-સહેવાગ તો

છે. ધરમવીરની જોડી,

 

યુવી, રૈના અને ગંભીર

એ તો છે. અમર, અકબર, એન્થોની,

 

હરભજન અને અશ્વિનનો જોશ

કરશે પાક. ક્રિકેટને બેહોશ,

 

ધોની કે સંગ સ્વરૂપ પકડશે વિરાટ

ત્યારે પાક.ક્રિકેટમાં મચશે ખળભળાટ,

 

કદાચ એવું જ બનશે કે

સચીન એકલો ‘ કાફી ’ પડશે

પાક. ક્રિકેટરો ‘ ફિક્કા ’ પડશે.

 

કિશોર કહે એવો ઘડો વ્યુહ

કે ન લેવો પડે રિવ્યુ.

*****************************************

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One response to this post.

  1. શ્રી કિશોરભાઈ,
    હું તો મોહાલી પહોચી ગયો છું. અને સુરત સ્વામી કીશોરાનંદની
    રાહ જોઈ રહ્યો છું. ખુબ સરસ મોહાલીમાં મળીએ

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s