!…‘ પ્રશાંતિ નિલાયમ’ માં પધારી આપો પાંખો રે…!


!…‘ પ્રશાંતિ નિલાયમ’ માં પધારી આપો પાંખો રે…!

 

ભક્તજનોમાં રોશની ફેલાવીને

સાઈ મારા ભજનમાં પધારો રે,

આકાશે ‘સાઈદીપ’  પ્રગટાવીને

તુજ બાળ પર પ્રકાશ ફેલાવો રે,

 

પ્રેમા સાઈ, પ્રેમા સાઈ બની

પ્રેમવર્ષા અમ ઘરે વરસાવો રે,

હ્રદયની ઉર્મિઓને જગાવીને

અમ અંતરમાં ભક્તિરસ જગાડો રે,

 

તુજ બાળ સમજીને

ભસ્મની પ્રસાદી મોકલાવો રે,

જગ આખુ પુકારે તમને

ગરીબોના બેલી બની પધારો રે,

 

તુજ ભક્તોની અશ્રુભીની આંખો

‘ પ્રશાંતિ નિલાયમ’ માં પધારી આપો પાંખો રે

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

( ચિત્ર બદલ ગુગલ અને આ સાઈટનો આભાર )

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત

Advertisements

2 responses to this post.

 1. આદરણીય ડૉ.કિશોરભાઈ,

  સત્ય સાંઈ ને પ્રાર્થના દ્વારા આપેલ ભાવાંજલીમાં આપનો તેમના પ્રત્યેનો ભાવ જોવા મળ્યો.

  Like

  Reply

 2. શ્રી કિશોરભાઈ,

  સત્ય સીના પ્રશાંતિ નીલયમની સુંદર સ્તુતિ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s