!…વંદના મારી સ્વીકારો…!


 

!…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

 

 વંદના મારી સ્વીકારો,

 

ગુરૂજી વંદના સ્વીકારો…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

જગ આખુ ભટ્ક્યો ત્યારે,

 

પામ્યો હું તમને ગુરૂજી…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

મુજ ભટકેલને માર્ગ,

 

બતાવ્યો હો, ગુરૂજી…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

સંસ્કાર અને સહકારથી,

 

મુજને ધનવાન બનાવ્યો…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

નિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠા અર્પી,

 

પ્રમાણિકતાના પાઠો ભણાવ્યા…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

ગુરૂથી દુર જનારો,

 

તેમના ગુણોથી પણ દુર થાય…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

વંદના કરી, કિશોર કરે વંદન,

 

માયારૂપી સંસારમાં, સંભાળો તારા નંદનને…વંદના મારી સ્વીકારો…!

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

 

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત

 6 responses to this post.

 1. આદરણીયશ્રી ડો. કિશોરભાઈ સાહેબ સરસ ભાવમ્ય રચના છે .
  આદરણીયશ્રી ડો. કિશોરભાઈ સાહેબ શિક્ષણ જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ ગુરુ આપને પણ સત્ સત્ વંદન .

  Like

  Reply

 2. શ્રી કિશોરભાઈ,
  ગુરુ વંદના ગુણ ગાતા સુંદર સર્જન કરી એક શિક્ષક ગુરુએ
  ગુરુ વંદનાની ઉતમ પરમ્પરાનું રસપાન કરાવ્યું છે.
  અભિનંદન……..જય ગુરુ દેવ..

  Like

  Reply

 3. ડોશ્રી કિશોરભાઈ …આ યુગમાં આપ પ્રગટ ગુરુ છો. આપની ગુરુના ગુરુની વંદના
  ભાવથી ભરપૂર છે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

  Reply

 4. Posted by kalp on 16/07/2011 at 10:05 am

  મુરબ્બી શ્રી કિશોરભાઈ સાહેબ

  ગુરુજી આપે તો ગુરુ વંદન ખુબ સરસ કરી છે.જય ગુરુજી.

  Like

  Reply

 5. Posted by mukesh on 16/07/2011 at 10:25 am

  શ્રી કિશોરભાઈ,

  ગુરુ વંદનાના અનેરા ગુણગાન ગતિ એક ગુરુ જ્ઞાનને દીપાવતી ભાવ ભરી રચના.

  Like

  Reply

 6. આદરણીય ડૉ. કિશોરભાઈ,

  જગત ગુરુ ને કરેલી આ લૌકિક જગતના ગુરુની ભાવવાહી વંદના જરૂર સ્વીકારવી જ રહી … ખૂબજ સુંદર કવન દ્વારા ગુરુવંદના ..

  મા સરસ્વતીની સદા આપની પર મહેર હો.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: