Archive for July 25th, 2013

!…બોલો ઓમ નમ: શિવાય…!


!…બોલો ઓમ નમ: શિવાય…!

 76

કૈલાસમાં બેઠા શિવ – શિવા

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

ભોલાનાથનું ડમરૂ વાગે

 બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

જટામાં શોભે ગંગા મૈયા 

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

ત્રિશુલધારી હર હર ભોલે

 બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 8

ચન્દ્ર શોભે શિવજી શિરે 

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

સર્પધારી દેવાધિદેવ

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

રૂદ્રધારી ભોલે શંકર

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

વિષધારી નિલકંઠ

બોલો ઓમ નમ: શિવાય

 

પાર્વતીપતિ હર હર ભોલે

 બોલો ઓમ નમ: શિવાય

5 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

( ચિત્ર લેવા બદલ ગુગલ અને નેટ જગતનો આભાર )

ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

શ્રીમતી આઈ. એન. ટેકરાવાળા ઉ. મા. શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત