સામાન્યપ્રવાહમાં વધુ ગુણ મેળવવાના સોપાનો


2122232425

Advertisements

6 responses to this post.

 1. ડોશ્રી કિશોરભાઈ એટલે શિક્ષણમાં બહુમૂલ્ય ચીવટ કે ચોક્સાઈના સાચા પથ દર્શક ગુરુ. આ સઘળી સૂચનાઓ થકી જ શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટેનાં દ્વાર ખૂલે…વિધ્યાર્થી જગત લાભ ઊઠાવે તે તેમના જ હિતમાં.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Like

  Reply

 2. વિદ્યાર્થીઓ માટે અમૂલ્ય જાણકારી …! આ પ્રકારની જાણકારીની નોંધ લઇ અને જો ચીવટથી અભ્યાસ બાદ પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં આવે તો, તે તેમને અતિ લાભદાયી નીવડશે…! ધન્યવાદ.

  Like

  Reply

 3. Posted by Vijay on 12/12/2013 at 9:15 pm

  Thank u Sir

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s