આપણા આંકડાશાસ્ત્રીઓનો પરિચય – 2


શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિશેષ યોગદાન આપનાર આંકડાશાસ્ત્રીઓનો પરિચય

સંકલિત કરી આપ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. 

page-1

page-2

page-3

page-4

page-5

page-6

page-8

page-9

page-10

Advertisements

One response to this post.

 1. સર
  આપનો બ્લોગ ખુબ જ સુંદર છે.આપ આપના બ્લોગ મારફતે ઘેર બેઠા બેઠા પણ પૈસા કમાઈ ને આવક મેળવી શકો છો.
  તેના માટે આપે સર્વ પ્રથમ http://www.kachhua.com/webpartener પર ક્લિક કરી અમારી ઓર્ગેનાઈઝેશન નાં સભ્ય થઈ ને વધુ આવક મેળવી શકો છો.
  વધુ માહિતી માટે આપ નીચેનાં સંપર્ક નં પર સંપર્ક કરી શકો છો
  Vijaykumar Thakkar
  mo-8000919100

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s