“ મહા આચાર્ય ” કે “ કુલપતિ ” નથી.


“ મહા આચાર્ય ”  કે “ કુલપતિ ” નથી.

 parent-hug

જ્યાં સુધી સમાજ કલ્યાણને નિસ્બત છે,

ત્યાં સુધી ઘર જેવી કોઈ બુનિયાદી શાળા નથી,

ઘર જેવી કોઈ માધ્યમિક શાળા નથી ને,

ઘર જેવું બીજુ કોઈ વિશ્વ વિદ્યાલય નથી અને

“ મા ” થી મોટો કોઈ

મહા આચાર્ય ”  કે “ કુલપતિ ” નથી.

******* ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચાર્ય +++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dr. Kishorbhai M. Patel

Pls. visit My Educational Website :

http://www.drkishorpatel.com

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by chandravadan on 29/06/2014 at 11:46 pm

  “ મા ” થી મોટો કોઈ
  “ મહા આચાર્ય ” કે “ કુલપતિ ” નથી.
  ******* ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચાર્ય +++++++
  Nice !
  Kishorbhai…After a LONG time a Post.
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Not seen you on Chandrapukar for a LONG TIME.
  Hope to see you there to read OLD & NEW Posts.
  See you @ Chandrapukar soon !

  Like

  Reply

 2. શ્રી કિશોરભાઇ

  “ મા ” થી મોટો કોઈ

  “ મહા આચાર્ય ” કે “ કુલપતિ ” નથી.

  રાજાજીના શબ્દોને શિક્ષણ સરોવરમાં તરતા મુકવા બદલ અભિનંદન

  Like

  Reply

 3. રાજાજીના શબ્દોને શિક્ષણ સરોવરમાં તરતા મુકવા બદલ અભિનંદન

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s