!!!… શિક્ષકદિને મારા ગુરુજનોને વંદન્ …!!!


!!!… શિક્ષકદિને મારા ગુરુજનોને વંદન્ …!!!

 

1

                                સાદરવંદન…,

૧. ઊઠો, જાગો અને ઉત્તમ પુરુષોને ચરણે બેસી જ્ઞાનવાન બનો….ક્ઠ ઉપનિષદ

 

૨. ગુરુની સેવા કરો અને નમ્રતાપૂર્વક, વિવેકપૂર્વક ફરી ફરી પ્રશ્નો પૂછી જ્ઞાન  મેળવોગીતા

 

૩. જે મારી ભણી વળેલો છે, તેવા માનવીએ બતાવેલ માર્ગે ચાલો….કુરાન

 

૪. ગુરુ-મુખે જ્ઞાન મપાય, જો ગુરુ-વચન સાંભળશો તો આત્માની દાબડીમાં પુરાયેલા  રત્નો હાથ

      લાગશે…..ગુરૂ નાનક

 

૫. એક અક્ષરનો પણ જો ગુરુએ બોધ આપ્યો હોય તો પૃથ્વી પર એવું કોઈ દ્રવ્ય નથી જે  આપીને એ ગુરુ-

     ઋણમાંથી મુક્ત થવાય….ચાણક્ય

 

ગુરૂને માપવાના ન હોય,

તેમને પામવના હોય.

 3

આપણો એક માત્ર શિક્ષક છે,

આદર્શ

તેનું શિક્ષણ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ

નવરત્ન બની જાય છે,

આ સ્કૂલ કરતાં બીજી કોઈ

શિક્ષણ સંસ્થા મહાન નથી.

teacherdp1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

…….સંકલન……..

પંડિતશ્રી.રામશર્મા આચાર્ય

સૌજન્ય ઃ શ્રી.કાન્તિભાઈ કરસાલા

સંકલન ઃ ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

 

 

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by chandravadan on 05/09/2014 at 5:01 am

  !!… શિક્ષકદિને મારા ગુરુજનોને વંદન્ …!!!
  Kishorbhai…Tamara VANDAN saathe MARA VANDAN.
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Avjo @ Chandrapukar !

  Liked by 1 person

  Reply

 2. આદરણીયશ્રી. ડૉ. પુકાર સાહેબ

  શિક્ષકદિને આપના પ્રેમાળ શબ્દગુચ્છ વાંચીને અનહદ આનંદ થયો.

  Like

  Reply

 3. શ્રી કિશોરભાઇ

  શિક્ષક દિને એક અનન્ય તન મનથી વિદ્યાને વરેલા શિક્ષક ને નમસ્કાર

  લિં =ડફોળ માસ્તર

  Like

  Reply

 4. શ્રીમાન. ગોવિંદભાઈ પટેલ

  આપના પ્રેમાળ સંદેશા બદલ આભારી છું.

  Like

  Reply

 5. શિક્ષક દિને ગુરુવર્યને સલામ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s