Tame Tran Vat Rakhajo Yad


હે….ગદ્ય ને પદ્ય…!


My Book Vimochan


સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી ડૉ. યુ.એન.રાઠોડ સાહેબના વરદ હસ્તે મારૂ પુસ્તક

” શિક્ષણ પથ ” અને કાવ્ય સંગ્રહ ” શિક્ષણ સરિતા ” નું વિમોચન 

Shikshan Path


Shikshan Path

shikshan sarita


Shikshan Sarita

!……….આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે……….!


!……….આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે……….!

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે,

ફિશર આવેને

સૂચક આંક લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

ટિપેટ આવેને

સંખ્યાના કોષ્ટકો લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

કાર્લ પિયરસન આવેને

ગુણન પ્રઘાત  લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

ગાલ્ટન આવેને

નિયતસંબંધ લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

સી.એફ. ગૉસ આવેને

ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

પાસ્કલ – ફર્મા આવેને

સંભાવનાના ખ્યાલો લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

જેમ્સ બર્નુલી આવેને

દ્વિપદી વિતરણ લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

ડી.મોઈવ્ર આવેને

પ્રામાણ્ય વિતરણ લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

સામયિક શ્રેણી આવેને

વધઘટ લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

ગુણોત્તર શ્રેણીઓ આવેને

પદોના સરવાળાઓ લાવે

આંકડાશાસ્ત્રમાં કોણ કોણ આવે

ન્યૂટન આવેને

અંતર્વેશન-બહિર્વેશન લાવે

( બોલો શ્રી અંબે માતકી જય )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

M.Com., M.A., M.Ed. ( Gold Medalist ), Ph.D

Gujarat State & National Awardee Teacher

Smt. I.N.Tekarawala High School, Rander road, Surat 

 

Key Points For Effective Maths – Science Teaching and Learning


Key  Points For Effective Maths – Science Teaching and Learning

પ્રસ્તાવના : વર્તમાન સમય એ શિક્ષણની ઉંચાઈઓ માટેની મિશાલ બનાવવાનો સમય છે, સમગ્ર વિશ્વ અને શિક્ષણક્ષેત્ર આજે વિજ્ઞાન – ગણિત પર ધ્યાન આપીને ટેકનોલોજીના પ્રણેતા બનવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે સૌ એ દિશામાં ચિંતન અને મનન કરવાનો સમય હવે પાકી ગયો છે. અહીં મારા વિચારો આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરેલ છે.

 1. Lesson : ( પાઠ, યુનિટ, એકમ)

       શિક્ષકે વિષયવસ્તુ થી સજ્જ થઈ, યોગ્ય રૂપરેખા સાથે વર્ગખંડમાં પ્રવેશવાનું છે, પાઠમાં આવતા દરેક પારિભાષિક શબ્દોથી ( Terminology ) વાકેફ હોવો જોઈએ. તદુપરાંત બાળકોની મૂઝવણો અને સમસ્યાઓને યોગ્ય વૈજ્ઞાનિક કારણો આપીને સમજાવવા જોઈએ.

                    શિક્ષક વિજ્ઞાન અને ગણિતના પર્યાય શબ્દોનો સ્વામી હોવો જોઈએ.

શિક્ષક Matter,  Method  અને  Manner નો

ત્રિવેણી સંગમ સમાન હોવો જોઈએ.

 1. Whole – Class interactive : ( સમગ્ર વર્ગખંડને જોતરવો )

            વર્ગખંડના બધાજ બાળકોને કોઈ Task આપીને જુથ ચર્ચામાં ભાગીદાર બનાવવા જોઈએ. તેમને જવાબ આપવાનો, રજુઆત કરવાનો ( Chance To Explain – Demonstrations ) , સૂચનો કરવાનો ( Chance to Suggest ), ટીકા-ટીપ્પણી ( Chance to criticize ) કરવાની છુટ આપવી જોઈએ.

“ Mathematics is a Queen of All Science.”

 Ma + The + Ma + Tics

મા પાસે બાળકોને સમજાવવાની યોગ્ય અને અસરકારક ટ્રિક હોય છે.

 1. Seating : ( બેઠક વ્યવસ્થા )

            વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે એકબીજા સાથે સીધો Eye  Contect રાખવો જોઈએ. બાળક ગ્રીન બોર્ડને સીધુ અને સરળતાથી જોઈ શકે તેમ બેસવું જોઈએ. વર્ગમાં બાળકોને ગૃપ પ્રમાણે બેસાડવા જોઈએ નહિ.

દરેક માતા માટે નટુ, ન્યુટન હોય તો પણ નટુ જ રહે છે.

ટૂંકમાં,  શિક્ષકે માતાની ભૂમિકા અદા કરવાની છે.

 1. Friendly, non – confrontational: ( મિત્રભાવ )

       દરેક બાળકો સાથે મિત્રતાનો ભાવ શિક્ષકે રાખવાનો છે, તેમના સારા કાર્યને બિરદાવવાનું કામ પણ શિક્ષકે કરવાનું છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પણ સહઅધ્યાયીઓને એકબીજાના સારા કાર્યને બિરદાવવાનું કામ કરવાનું છે. શિક્ષકે વર્ગખંડના શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન આ પ્રકારની સમજ બાળકોમાં કેળવવાની છે.

“ Good Friendship is Like a Tree “

  “ આજે શાળાઓમાં મૂલ્યો અને વૈચારિક મૂલ્યોની કટોકટી સર્જાય છે.

 1. Continual revision : ( સતત પુનરાવર્તન )

       ગણિત-વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમના નાના ખ્યાલોને પણ શિક્ષકે Small Logical Steps  માં વહેંચીને બાળકોને સમજાવવાના છે. દરેક પાઠના અંતે ગૃહકાર્ય આપીને નવા પાઠની શરૂઆતમાં તેનું પુનરાવર્તન કરવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે.

  Chalk and Talk

નહિ પરંતુ

    Learning by doing.

પોતાના શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન શિક્ષકે at a Time એકજ ગુણવત્તાસભર aspect પર Focus આપવાનું કામ કરવાનું છે.

 1. Clear explanations : ( પ્રમાણભૂત રજુઆત )

       શિક્ષકે બાળકોના દરેક ખ્યાલો ( Concept ) ને અમલમાં મુકીને વિષયવસ્તુ સાથે સાંકળીને આપી શકાય તેવા અનુભવો બાળકોને આપવા જોઈએ.

બાળકો પોતાના લક્ષ તરફ ગતિ કરતા હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિમાર્ણ કરવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે. ( Set a Learning Goal  )

                                             શિક્ષકે ગૌરવ સાથે કહેવું જોઈએ કે……………………!

 “ My Words  are  

     My WORLD ” 

 1. Every activity reviewed interactively : ( દરેકની સહભાગીદારિતા )

       ગણિત-વિજ્ઞાનની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ વર્ગખંડના દરેક બાળકોને સાંકળતી હોવી જોઈએ. જેથી દરેક વિદ્યાર્થીઓ તેના ઉકેલની દિશામાં વિચારતા થાય ( Thinking Ability ) તે પરિસ્થિતિ શિક્ષણની ઉત્તમ કક્ષા કહેવાય. વર્ગખંડના કેટલાક બાળકો સમસ્યાના ઉકેલ સાથે સમંતિ-અસંમતિ દર્શાવશે તેવી ઉત્તમ પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે.

Education is the Passport of the future.

        આખરે શિક્ષકે બાળકોએ સમસ્યાના ઉકેલ સાથે સમંતિ-અસંમતિ દર્શાવી તેમાથી સાચો ઉકેલ તેમને આપવાનો છે.

 1. Challenges OR extension work : ( પડકારરૂપ કાર્ય )

       વર્ગખંડના બાળકોમાં ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓ છુપાયેલ છે, તેને Challenging work આપવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે. ઘણીવાર આપે શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન નોધ્યુ હશે કે શિક્ષકને શરમાવે તેવું કામ બાળકો કરી લાવે છે.

પુષ્પોને સૂંઘી લો તો,

તમો દિનભર મહેકતા રહેશો,

પુસ્તકોને વાંચી લો તો,

જીવનભર મહેકતા રહેશો.

 “ Smooth sea do not make skillful sailors.”

શાંત સમુદ્ર ક્યારેય સારા ખલાસીઓ પેદા કરી શકતા નથી.

 1. Correct precise definitions : ( સત્ય સંકલ્પના )

       ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષકે બાળકો માટે આદર્શ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવાનું કામ કરવાનું છે. મૌખિક કે બોર્ડ દ્વારા સમજાવીને પણ તે આ કાર્ય કરી શકે. જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ગણિત-વિજ્ઞાના શિક્ષકે ગાણિતિક અને વિજ્ઞાનની Terminology વાપરીને બાળકોને Concept સમજાવવો જોઈએ.

“ Content Power is a Fast Food Of the Teachers.”

 શિક્ષકે બાળકોમાં સપનાઓ વાવવાના છે.

બાળકોના રૉલ મોડેલ બનેલ શિક્ષકોની

 અંદરની આંતરિક શૈક્ષણિક શક્તિઓથી ભરેલા હોય છે,

 1. Fast pace and varied activities : ( જુથ ચર્ચા )

       વિદ્યાર્થીઓ માટે વ્યક્તિગત કે જોડીમાં, યોગ્ય સમય મર્યાદા ( TIME Time Is My Efficiency ) નક્કી કરીને શૈક્ષણિક કાર્ય સોંપવું જોઈએ. વર્ગખંડની ચર્ચામાં બાળકો માટે યોગ્ય સમય ફાળવવો જોઈએ.

કોઈ લોખંડનો વેપાર કરી ટાટા બની ગયા,

       તો કોઈ જુતાનો વેપાર કરી બાટા બની ગયા.

 1. Logic, rigour and precision : ( તર્કશક્તિનો વિકાસ )

       ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન બાળકોમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ ( Scientific Approach અને તર્કશક્તિ ( Logic Power ) નો વિકાસ થાય તેવું વાતાવરણ પુરૂ પાડવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે.

જેવી રીતે એક યુવતી લગ્ન મંડપમાં પોતાની જાતને સજાવીને જાય છે,

તેવી જ રીતે

શિક્ષકે વર્ગખંડમાં જવા

Matter – Method  

 સાથે સજ્જ થઈને જવાનું છે.

 1. Marks – Remarks : ( ભુલોની નોંધ )

       ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષકે બાળકોની સમજનો વિકાસ થાય તે માટે ગુમાવેલ ગુણ માટે Remarks અવશ્ય લખવી જોઈએ.

બાળકોમાં ગુણ કરતાં,

      ગુણો વધુ વિકસાવીએ.

અંતમાં બાળકોની કોઈપણ શૈક્ષણિક ક્ષતિ દુર કરવા કે તેનો ઉકેલ લાવવા શિક્ષકે તેને મિત્રભાવે સમજાવીને, તાર્કિક ઉદાહરણો દ્વારા સમજાવી કાયમી ઉકેલ લાવવાનું કામ કરવાનું છે.

 

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ

M.Com., M.A., M.Ed. ( Gold Medalist), Ph.D. ( Education)

Gujarat State Best Awardee Teacher – 2006

President National Awardee Teacher – 2015

Smt. I.N.Tekrawala Higher Secondary School,

Palanpur Patia, Rander road, Surat -9

Plz. Visit :

Educational website : www.drkishorpatel.com

Social blog : https://shikshansarovar.wordpress.com

ચાલો બાળકોના I’ M. નહિ, E. M. બનીએ.


ચાલો બાળકોના I’  M. નહિ, E. M. બનીએ.

પ્રસ્તાવના :

વર્તમાન સમયમાં શિક્ષણનો માહોલ અને સામાજિક ક્ષેત્રે આવી રહેલ પરિવર્તનો સામે આપણે શિક્ષક તરીકે મહત્વની ભુમિકા અદા કરવી જ પડશે, જેથી બાળકોના અને વાલીઓના સાચા પથદર્શક બની શકાય. યુવાધનને યોગ્ય માર્ગે વાળવામાં શિક્ષકે પરિવર્તનના દૂત બનવાનું છે. બાળકો એ તો શારીરિક અને માનસિક શક્તિનો સ્ત્રોત છે. હવેના સંજોગો જોતાં શિક્ષકે પોતાના અહમને ( I am something ) ત્યાગીને સાથી શિક્ષકમિત્રોને તથા બાળકોને I’  M.  નહિ, E. M. બનવાની શીખ આપવી જોઈએ.

ચાલો બાળકોના I’  M. નહિ, E. M. બનીએ.

 1. વૈચારિક શક્તિનો સ્ત્રોત :
 2. શ્રધ્ધા અને આત્મવિશ્વાસના સ્થાપક :
 3. શૈક્ષણિક કૌશલ્યોનો વિકાસ :
 4. નિદાન અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ :
 5. શિક્ષણ સમાજનો ચેતના સ્ત્રોત :
 6. પ્રેરણા સ્ત્રોતની ભૂમિકા :
 7. જીવન ઘડતરનો સ્ત્રોત :
 8. તાજગીસભર મુખમુદ્રા :

 

 1. વૈચારિક શક્તિનો સ્ત્રોત :

એક શિક્ષક તરીકે બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસનું વાતાવરણ જો પેદા કરવામાં આવે તો શિક્ષણમાં માહોલ બદલી શકાય. જ્યારે શિક્ષકની શિક્ષણ પ્રત્યેની શ્રધ્ધા ઓછી થાય ત્યારે સમાજ પતન તરફ જાય છે. આપણે Energy Machine ( E. M. ) બનવાનું છે. સાચા અર્થમાં બાળકોને વિચારતા કરતાં શીખવવાનું છે.

 

“ Children must be taught

HOW TO THINK,

not

WHAT  TO THINK.”

 

શિક્ષકે વૈચારિક શક્તિનો વિકાસ ( Thinking ability ) તરીકેનું ભાથુ પુરૂ પાડવાનું કામ એક શિક્ષક તરીકે આપણે કરવાનું છે. કારણકે વિચાર મંથન એ શૈક્ષણિક શક્તિનો સ્ત્રોત છે. શિક્ષક કે બાળકોની કલ્પનાશક્તિ ( Imagination Power ) એ તલવાર કરતાં પણ વધુ શક્તિશાળી હોય છે.

 1. શ્રધ્ધા અને આત્મવિશ્વાસના સ્થાપક :

શિક્ષણ એ બાળકના જીવનનો રથ છે. તેને સફળતાના શિખરો સુધી હેમખેમ  લઈ જવાનું કામ એક શિક્ષક તરીકે આપણે કરવાનું છે. બાળકોમાં શ્રધ્ધાનું વાતાવરણ પેદા કરવાનું કામ શિક્ષકે કરવાનું છે. શિક્ષકે Energy Man ( E.M. ) બનવાનું છે.

                   શ્રધ્ધા ઓછી થાય તો, અંધશ્રધ્ધા વધે છે,

                    વિશ્વાસ વધે તો, આત્મવિશ્વાસ વધે.”

 

Education is the Passport of the future.

 

આત્મવિશ્વાસ એ નાનકડી હાથબત્તી છે,

જે અંધકારમાં તમને બધું જ નહિ બતાવી શકે

પણ તમને આગલું કદમ મુકવાની જગ્યા જરૂર બાતવશે. 

 1. શૈક્ષણિક કૌશલ્યોનો વિકાસ :

શિક્ષકે પોતાના શિક્ષણકાર્યમાં શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા માટે શૈક્ષણિક ટેકનિક અને કૌશલ્યોનો ( Basic skills of Education) વિકાસ કરતા રહેવાનું છે,

 

“ How to teach is less important than,

How to make pupils learn.”

 

Educational Methodology ( E. M. ) નું જ્ઞાન શિક્ષકે પોતાના શિક્ષણકાર્યમાં વીણી લેવાનું છે. Educational Skill Developer તરીકેની ભૂમિકા મહત્વનો ભાગ ભજવનારી હોય છે.

 

 1.  નિદાન અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ :

બાળકોમાં રહેલ કચાશને શિક્ષકે પારખીને તેને દૂર કરવાના પ્રયત્નો શિક્ષકે કરવાના છે, શાંત સમુદ્ર ક્યારેય સારા ખલાસીઓ પેદા કરી શકતા નથી. કારણ કે તેમાં સાહસવૃત્તિનો વિકાસ થતો નથી.

 

“ Smooth sea do not make skillful sailors.”

 

બાળકોમાં જુદા જુદા કૌશલ્યો અને મૂલ્યોનો વિકાસ કરતા પહેલાં શિક્ષકમિત્રો પોતાના વિષયોની વિષય વસ્તુમાં કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવો પડે તો જ, શિક્ષણમાં નિદાન અને ઉપચારાત્મક (Diagnosis & Remedial work) શિક્ષણ થઈ શકે. Education & Medicine ( E. M. )  બનવાનું કામ કરવાનું છે. શિક્ષકના પ્રાયોગિક વિચારો ( Practical ideas ) નવા કૌશલ્યો તરફ લઈ જવાના માર્ગો ઉઘાડે છે.

 

 

 

 1.  શિક્ષણ સમાજનો ચેતના સ્ત્રોત :

જેમ સૂર્યોદય થતાં જ સમગ્ર સંસાર ચેતનવંત બને છે, સૂર્ય કિરણો ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે તેમ શિક્ષકે બાળકોમાં શિક્ષણ પ્રત્યે રસ અને રૂચિ જાગ્રત કરી ઉર્જાનો સ્ત્રોત બનવાનું છે. શિક્ષકે Energy Maker  ( E. M. ) બનવાનું છે.

 

The Sun is New each day.”

 

ईंन्सान एक दुकान है !

और जुबान उसका ताला !

जब जुबान खुलती है,

तभी मालुम होता है कि

दुकान सोने की है या कोयले की..! 

શિક્ષકે સોનાની માફક પોતાના વિષયવસ્તુમાં ચમકીને પોતાના વર્ગના બાળકોને આધુનિક  જ્ઞાનથી ચમકતા રાખવાનું કામ કરવાનું છે.

 

 1.  પ્રેરણા સ્ત્રોતની ભૂમિકા :

 

શિક્ષકની રહેણીકરણી, પહેરવેશ, વાણી, વિચાર અને વ્યવહારમાં સાદગીનો સાગર લહેરાય છે. શાંત અને સૌમ્ય પ્રતિભા ધરાવતા શિક્ષક બાળકો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહે છે. શિક્ષકે Energy Motivator  ( E. M. ) બનવાનું છે.

“ કોઈ લોખંડનો વેપાર કરી “ટાટા” બની ગયા,

       તો કોઈ જુતાનો વેપાર કરી “ બાટા ” બની ગયા.”

દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સફળતા પાછળ કોઈકનો હાથ હોય છે. જે તો પ્રેરકબળ   હોય છે. ચાહે તેની માતા-પિતા,  બહેન – ભાઈ કે કોઈપણ હોય તે તેને માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહે છે.

 1.  જીવન ઘડતરનો સ્ત્રોત :

 

મારો જન્મ ભલે મારા માતા-પિતાને આભારી છે, પરંતુ મારૂ સમગ્ર જીવન તો મારા ગુરૂજીને આભારી છે. કારણ કે શિક્ષક એ તો બાળકોના જીવન ઘડતરનો શિલ્પી છે. બાળકના જીવનને આકાર આપનાર કલાકાર છે. વિદ્યાર્થી જે ચાહે તે બની શકે છે, જો તે નિશ્ચય કરી લે કે હું આ બનીને જ રહીશ.

 

ચિંતા કરનારો માણસ રડે છે,

જ્યારે ચિંતન કરનારો શિક્ષક

બીજાના જીવન ઘડે છે.

શિક્ષકે બાળકના જીવન ઘડતરમાં પ્રેમભર્યા જાદુઈ શબ્દો દ્વારા Energy Magic ( E.M. ) બનવાનું કામ કરવાનું છે.

 1.  તાજગીસભર મુખમુદ્રા :

 

શિક્ષક હંમેશા તાજગીસભર મુખમુદ્રા, ક્યાંય નિરાશા કે હતાશાનું નામોનિશાન નહિ દેખાય તેવો શિક્ષક પોતાના વર્ગના બાળકોને શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન પ્રફુલ્લિત રાખી શકે. તે માટે શિક્ષકે Evergreen Man ( E. M. ) બનવાનું છે. શિક્ષકે પોતાની સ્માઈલ માઈલોના માઈલ સુધી ફેલાવવાની છે, જેથી વર્ગખંડનું વાતાવરણ પણ પ્રફુલ્લિત રહે.

“ પ્રસન્નતા એક કુંજી છે,

જે બીજાના હ્દયના દરવાજા

આપણા માટે ખોલી દે છે.”

શિક્ષકે બાળકોમાં સપનાઓ વાવવાના છે. બાળકોના “ રૉલ મોડેલ ” બનેલ શિક્ષકો અંદરની આંતરિક શૈક્ષણિક શક્તિઓથી ભરેલા હોય છે, જેઓ બાહ્ય દેખાવ કદી કરતા નથી. તેઓના શૈક્ષણિક શબ્દો પ્રભાવશાળી હોય છે. બાળકો માટે શિક્ષક દ્વારા બોલાયેલા શબ્દોનું વજન કરી શકાતું નથી. તે અમૂલ્ય હોય છે.

ટૂંકમાં આવનારા દિવસોમાં શૈક્ષણિક જગત ટેકનોલોજીને પ્રાધાન્ય આપનારૂ હશે, તેથી આધુનિક શિક્ષક ટેકનોલોજીનો જ્ઞાતા હોવો જોઈએ, કારણકે……….!

 

“ માતાઓનો એક હાથ બાળકના માથા પર હશે અને બીજો હાથ કમ્પ્યુટરના માઉસ પર હશે.”  

અસ્તુ

 

ડૉ. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ

M.Com., M.A., M.Ed. ( Gold Medalist), Ph.D. ( Education)

Gujarat State Best Awardee Teacher – 2006

President National Awardee Teacher – 2015

Smt. I.N.Tekrawala Higher Secondary School,

Palanpur Patia, Rander road, Surat -9

Plz. Visit :

Educational website : www.drkishorpatel.com

Social blog : https://shikshansarovar.wordpress.com

Annual Report – 2015


https://shikshansarovar.wordpress.com/2015/annual-report/

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dr. Kishorbhai M. Patel

Surat, Gujarat

“ બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો ”


“ બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો ”

દીકરી બાપની આંખ છે,

દીકરી મા ની પાંખ છે,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

બાપના દુખમાં દુખી,

બાપના સુખમાં સુખી,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

દીકરો બાપનું રૂપ છે,

દીકરી મા નું સ્વરૂપ છે. ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

નદી જેવી નદીને પણ

દીકરી થઈ ભમવું પડે,

પર્વત જેવા બાપને પણ

દીકરીના સાસરે નમવું પડે,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

દીકરો બાપનો શ્વાસ છે,

દીકરી મા નો વિશ્વાસ છે. ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

દીકરો બાપનો હાથ છે,

દીકરી મા નું હૈયુ છે. ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

દીકરો બાપની લાકડી છે,

દીકરી બાપની લાડકી છે. ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

દીકરો બાપનો દિપક છે,

દીકરી મા ની રોશની છે. ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

 

અંતે કિશોર કહે…………!

દીકરી છે, પારકી થાપણ,

એની ન કરશો કદી

ભીની પાંપણ,…. બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો…..!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ડૉ. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ

શ્રેષ્ઠ શિક્ષક રાજ્ય પારિતોષિક વિજેતા-2006

શ્રીમતી આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત – 9