!…ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!


 

!…ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

(મારી સમગ્ર શૈક્ષણિક યાત્રાના પથદર્શક એવા ગુરૂજનોને વંદનસહ રચના અર્પણ)

                     …………………………………………….…………..…

ગુરૂજીનાં કંઠમાં

વૈકુંઠ બિરાજે,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજી તો, શિશુને

ઈશુ બનાવે,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજીનાં, સ્વરે સ્વરે

ઈશ્વર બિરાજમાન,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજીનાં, ચરણોમાં

શરણ પામો,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજીનું મુખ જોઈ

બાળ સુખ પામે રે,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજી તો, જ્ઞાનની સરિતા

આ લોકના ફરિસ્તા,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજી તો, ગ્રંથિ છોડાવી

ગ્રંથ પકડાવે,...ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

 

ગુરૂજીને સંયમના

કોટિ કોટિ વંદન,ગુરૂજીનાં કંઠમાં વૈકુંઠ બિરાજે…!

………………………………………………………………………………..…….

રચયિતા : ડૉ. કિશોરભાઈ મોહનભાઈ પટેલ (શોર, સંયમ)

                    નિવૃત્ત ઈન્ચાર્જ આચાર્ય

M.Com., M. A., M. Ed. (Gold Medalist), Ph. D.

  Guj. State & National Awardee Teacher

     http://drkishorpatel.blogspot.com

 https://shikshansarovar.wordpress.com

My YouTube Channel : Dr. KP Key Education

                  Mo. No. 9427 811 811

Std. 9 To 12 Free Education


વિદ્યાર્થીમિત્રો, શિક્ષકમિત્રો, વાલીમિત્રો

ધો. 9 થી 12 માટેનું ઓનલાઈન મફત શિક્ષણ આપતા નીચે આપેલ BLOGS અને My Youtube Channel ને Subcribe કરવા એકવારની મુલાકાત લઈ બોર્ડની પરીક્ષામાં સફળતા મેળવવા એક કદમ નજીક જાવ.

My Youtube Channel :

http://Dr. KP Key Education

https://www.youtube.com/user/statpatel/videos

  Pls. Visit My Educational Blogs

http://drkishorpatel.blogspot.in

https://shikshansarovar.wordpress.com

12 Statistics ( G-135)
MCQ Type QUIZ

 1. 12 Stat. Ch. 8 Mcq Type Quiz – 1આપેલ લિંક પર CLICK કરો.
 2. 12 Stat. Ch. 8 Mcq Type Quiz – 2આપેલ લિંક પર CLICK કરો.
 3. 12 Stat. Ch. 9 Mcq Type Quiz – 1આપેલ લિંક પર CLICK કરો.

Standard : 9

Mcq Type Quiz

 

 1. Std. 9 Social Science Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો
 2. Std. 9 Sanskrit Mcq Type Quiz – 2 આપેલ લિંક પર CLICK કરો
 3. Std. 9 Hindi Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો

Std. 10
Online Quiz

 1. Std. 10 Sci. & Tech. Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો       2. Std. 10 Maths Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો  3. Std. 10 Hindi Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો

    4. Std. 10 Gujarati Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો

    5. Std. 10 English Mcq Type Quiz – 1 આપેલ લિંક પર CLICK કરો

આપના સૂચનો આવકાર્ય છે. માત્ર  My Youtube Channel : http://Dr. KP Key Education Subscribe કરો.

ડૉ. કિશોર પટેલ

વ્યાકરણ કાવ્ય


વ્યાકરણ કાવ્ય

જોડણી ” દ્વારા સૌને જોડતા રહીએ,
આમેય ” વિશેષણો ” ની ક્યાં ખોટ છે,

સંધિ ” દ્વારા સંબંધો જોડાતા હોય તો,
સંધિ ” છૂટી પાડતા શું વાર લાગે છે,

પહેલાં ” ઉપનામો ” શોધવામાં સમય વહી જતો,
હવ, તો ” ઉપનામો ” નો ખજાનો મળી ગયો,

મોટા મોટા ” પાઠ ” ભણાવવા કરતાં તો,
નાની નાની ” કવિતા ” ભણાવવી શું ખોટી,

પહેલાં ” અલંકાર ” કેટલા મોંઘા હતા,
હવે તો ” અલંકાર ” સસ્તા થઈ ગયા,

પદ આગળ ” ક્રિયાપદ ” નાના થઈ ગયા,
કર્તા, કર્મણી, સર્વનામ ” શોધતો રહી ગયો,

વાચકો અને યાચકો ” ની આ યાત્રામાં,
ભાવવાચક ” ની ભાવના વિસરાઈ ગઈ,

આખી જીંદગી પાઈ – પાઈ ભેગી કરવામાં,
ચોપાઈ ” લખવાની ચતુરાઈ ચાલી ગઈ,

નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિનો ” અલ્પવિરામ ” લઈ,
પૂર્ણ વિરામ ” થી પાઠો ભણાવીએ.

***************************************
ડો. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ
નિવૃત્ત શિક્ષક

12 Org. of Commerce ( All Chap. MCQ )


12 Economics ( All Chap. MCQ )


12 Statistics ( All Chap. MCQ )


12 Accountancy ( All Chap. MCQ )


!….અકબરના દરબારના નવ નવ રત્નો…!


!….હે….આંકડાશાસ્ત્રના રાજા….!


Aankadashstrana RAJA

He…Vanijyana Raja Ne Vyavaharona Vada…..!