Archive for સપ્ટેમ્બર, 2010

!!!…જય ગણિત દેવા…!!!


!!!…જય ગણિત દેવા…!!!


જય ગણિત, જય ગણિત, જય ગણિત દેવા,
કેલ્સી થકી કરીએ અમો નિત્ય સેવા…જય ગણિત દેવા…!!!

વિગ્નેશ્વર ગુજકેટ, પ્રેકટિકલ સુખદાતા,
રીડિંગ લઈ જાણીએ અમો દ્રાવણની સાંદ્રતા…જય ગણિત દેવા…!!!

સફળ ત્રિકોણમિતિ, જીવદયાનો સ્નેહ,
” શિક્ષણ સરોવર ” માં ઉત્સવ આદર્યો…જય ગણિત દેવા…!!!

ત્રિજ્યા થકી દોરું, ગણિત રાણીનું વર્તુળ,
રેખાઓ જોડી કરો સૌનું સારું…જય ગણિત દેવા…!!!

વિજ્ઞાનપ્રવાહની આરતી જે કોઈ ગાશે,
તે શિક્ષણના પ્રતાપે ઈજનેર કે ડોકટર બનશે…જય ગણિત દેવા…!!!

*** રચયિતા ***

ડૉ.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯