અનુક્રમણિકા

તા.14 / 12 / 2009 સુધીમાં કુલ 57 પોસ્ટ હતી (પ્રથમ વર્ષ) સુધીમાં કુલ 57 પોસ્ટ થઈ

તા.14 / 12 / 2010 સુધીમાં કુલ 65 પોસ્ટ હતી (બીજું  વર્ષસુધીમાં કુલ 122 પોસ્ટ થઈ

તા.14 / 12 / 2011 સુધીમાં કુલ 73 પોસ્ટ હતી (ત્રીજુ  વર્ષ) સુધીમાં કુલ 195 પોસ્ટ થઈ 

તા.14 / 12 / 2012 સુધીમાં કુલ 33 પોસ્ટ થઈ (ચોથું વર્ષસુધીમાં કુલ 228 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2013 સુધીમાં કુલ 26 પોસ્ટ થઈ (પાંચમું  વર્ષસુધીમાં કુલ 254 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2014 સુધીમાં કુલ 16 પોસ્ટ થઈ ( છઠ્ઠુ વર્ષસુધીમાં કુલ 270 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2015 સુધીમાં કુલ 03 પોસ્ટ થઈ (સાતમું  વર્ષસુધીમાં કુલ 273 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2016 સુધીમાં કુલ 03 પોસ્ટ થઈ ( આઠમુંવર્ષસુધીમાં કુલ 276 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2017 સુધીમાં કુલ 0પોસ્ટ થઈ ( નવમું  વર્ષસુધીમાં કુલ 282 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2018 સુધીમાં કુલ 02 પોસ્ટ થઈ ( દસમું વર્ષસુધીમાં કુલ 284 પોસ્ટ મળી.

તા.14 / 12 / 2019 સુધીમાં કુલ 13 પોસ્ટ થઈ ( 11 મું વર્ષસુધીમાં કુલ 297 પોસ્ટ મળી.

17 responses to this post.

 1. Posted by અલકેશ પટેલ on 01/01/2011 at 11:07 pm

  અનુક્રમણિકાનો લેઆઉટ ખરેખર ગમ્યો. ખૂબ સરસ. આવી સરળતાને કારણે કોઈ વિશય તરત શોધી શકાય. આભાર.

  Like

  Reply

 2. Posted by Haresh H Sanghavi. on 02/01/2011 at 10:43 am

  Dr.Kishorbhai ! Sundar Blog ni rachana kari 6 ! Kharekhar navo blog saral ne ootkrust 6 ! Sado ne Samzi shakay tevo 6 ! Pranam !

  Like

  Reply

 3. અનુક્રમણિકાનો લેઆઉટ ખરેખર ગમ્યો. ખૂબ સરસ. આવી સરળતાને કારણે કોઈ વિશય તરત શોધી શકાય. આભાર.
  +1

  Like

  Reply

 4. તમારી થીમ નું નામ જણાવવા વિનતી

  Like

  Reply

 5. માનનીય કિશોરભાઈ,

  આપનો અનુક્રમણીકા વાળો વિચાર ખુબ અફલાતુન છે.

  Like

  Reply

 6. very good Index.

  (3)ગુજરાતી ભારતની રાજ્યભાષા કે રાષ્ટ્રલિપિ?
  ગુજરાતી ભાષાનું અસ્થિત્વ તેની સરળ લિપિ જાળવી રાખવામાં,તેનો અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાવો કરવામાં,હિન્દી મીડિયા સામે સચોટ પડકાર આપવામાં અને બીજી ભાષાઓ સાથે કમ્પ્યુટરમાં સરળ અનુવાદરૂપી બનાવવામાં છે. ઈન્ટરનેટ યુગમાં આ ઘણુજ સરળ છે.આપ સર્વે આ સૂચનો ઉપર વિચાર કરો અને પોતાના વિચારો રજુ કરો.

  ભારત કી સરલ આસાન લિપિ મેં હિન્દી લિખને કી કોશિશ કરો……………….ક્ષૈતિજ લાઇનોં કો અલવિદા !…..યદિ આપ અંગ્રેજી મેં હિન્દી લિખ સકતે હો તો ક્યોં નહીં ગુજરાતી મેં? ગુજરાતી લિપિ વો લિપિ હૈં જિસમેં હિંદી આસાની સે ક્ષૈતિજ લાઇનોં કે બિના લિખી જાતી હૈં! વો હિંદી કા સરલ રૂપ હૈં ઔર લિખ ને મૈં આસન હૈં !http://saralhindi.wordpress.com/

  Like

  Reply

 7. Posted by Vijay on 11/07/2013 at 5:01 pm

  nice sir

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: